Restaurant

V našem dvoupatrovém steakhousu v samém srdci Prahy naleznete doplňky inspirované Texasem, Mexikem a Brazílií.

 

Budete překvapeni rozmanitou nabídkou obřích steaků za neuvěřitelnou cenu.

 

K přípravě steaků používáme výhradně americké nebo argentinské hovězí maso.

 

Pokud nejste milovníky steaků, je zde připraven dostatečně velký výběr pokrmů z ryb, hamburgerů a salátů.

 

Věříme, že si u nás báječně pochutnáte.

 

Tým restaurantu CrazyCow

 

  

 


 

Historie

 

Restaurace Crazy Cow Steakhouse se nachází v dlouhé ulici v domě č.613-8 U Zlaté olivy.

Roku 1412 slul U Tří měsíců, jež na něm byly vymalovány, potom do 16. století dům Sosnovců po majiteli zemanu Janu Sosnovci. Byl v poselství do Kutné Hory roku 1480, tam z rozkazu králova byl jat pro nějaké obvinění a vězeň na Křivoklátě; pak vypovězen. Ale již po 3 letech po vzbouření obce stal se konšelem.

 

Roku 1440 dům koupil pan Mikuláš Sokol z Lamberka na Řečici. Jan Sokol byl za krále Václava IV. polním hejtmanem Pražanův a pak na ně se zlobil, že nechali krále zajmouti, mohouce jej dobře se vší ctí toho sprostiti, zůstal nepřítelem krále Zikmunda a bránil se mu ve Znojmě. Mikuláš Sokol z Lamberka po smrti Žižkově byl vlastním vůdcem vojska pod vrchním velením Zikmunda Korybutoviče proti králi Zikmundovi.

 

Roku 1431 učinil výpravu do Rakous, ale byl tam poražen. Zůstával však stále předním z pánů pod obojí při jednání i bojování. Později od synů Jindřicha Donáta z Těchlovic koupil dům ten bohatý Zikmund Holec z Květenice. Pak jej měl zeman Jan Žehušický z Nestajova a na Žlebích, po roce 1519 Alžběta z Barchova, manželka Diviše z Nestajova.

 

Z knihy "Kronika královské Prahy" z roku 1903

 

 

banner

 

La Belle Epoque